Cens

Aquesta pantalla ens permet a generar informes del cens de les persones del nostre centre.

Simplement escollirem el tipus d’informe i si és publicable o no.

En cas de seleccionar la casella de publicable, els DNI sortiran emmascarats.