Centre

Aquesta pantalla ens permet generar diferents tipus d’informes de diferents aspectes relacionats amb el nostre centre.

Està separada per diferents pestanyes.

 

Arbre d'ensenyaments i matèries

Ens permet generar un informe HTML de l’arbre d’ensenyaments i matèries que s’imparteixen en el nostre centre.

El tipus d’informe i les columnes a incorporar, son configurables.

Llista de places

Ens permet fer un informe de les places que tenim actualment dins el sistema del Gestib.

CAL SABER que la numeració de les places del Gestib, el seu codi, no tenen correlació amb el codi de plaça que atorga la DG de personal docent, simplement és una numeració interna.

Matèries per departament

Aquesta pestanya ens permetrà llistar els diferents departaments del centre i les matèries que imparteixen.

Llista d'aules

Aquest informe ens mostrarà la relació d’aules i la seva ubicació.

Podem filtrar per l’edifici i/o pel seu tipus.

Si posam, a ambdós filtres, tots, ens mostrarà totes les aules del centre.