Full de control d’assistència diària (per sessió)

Aquesta pantalla ens permet generar un informe de les absències de l’alumnat. Simplement seleccionarem el gurs i grup i la data del dia que volem generar l’informe.