Resum anual de faltes d’assistència

Aquesta pantalla ens permet generar un resum agregat de faltes d’assistència de tot un ensenyament.

L’informe ho separa per curs.