Sancions

Aquesta pantalla ens permetrà generar informes de les sancions a l’alumnat.

CAL SABER que per obtenir informació d’aquest tipus cal que estigui recollida a Alumnat > Sancions de l’alumnat.

Tenim varis tipus d’informe que podem anar canviant. Cada tipus d’informe ens sol·licitarà més o menys informació, com pot ser un rang de dates o el nom d’un alumna/e en concret.

Tipus d'informe

 • Sanció alumna/e mes: Ens sol·licita el nom de l’alumna/e i el mes.
 • Sanció alumna/e interval: Ens sol·licita el nom de l’alumna/e i un reng de dates.
 • Alumnes expulsats per interval: Rang de dates i tipus d’expulsió.
 • Sanció grup interval: Informació del grup que hem detallat al filtre de dades i ens sol·licitarà un rang de dates.
 • Recompte sancions grup: Sancions interposades al grup seleccionat al filtre de dades i un rang de dates.
 • Nombre de sancions per professor: Ens mostrarà el nom del professor i les sancions que ha interposat donat un rang de dates.
 • Expulsions per grup i interval: Donat el grup del filtre de dates, un rang de dates i el tipus d’expulsió.
 • Expulsions per alumna/e i interval: Seleccionarem un alumna/e del grup, un rang de dates i tipus d’expulsió.
 • Resum de sancions del centre: Ens sol·licita un rang de dates.
 • Sancions per professor: Ens sol·licita un rang de dates.
 • Recompte de sancions del centre: Ens sol·licita un rang de dates.
 • Sancions del centre per interval: Ens sol·licita un rang de dates.
 • Punts perduts al carnet de l’alumnat: No sol·licita dades extra.

Per generar l’informe, simplement seleccionam el tipus de fitxer, PDF o XML i seleccionarem el botó Mostra informe de la part inferior dreta.