Absències de professorat

Aquesta pantalla ens permetrà generar un informe de les absències del professorat del nostre centre.

Tenim diferents tipus d’informe:

  • Mensual: Ens llistarà segons el mes indicat, el professorat que ha tingut absències.
  • Recompte d’hores perdures per falta de professorat: Genera un informe mostrant els diferents cursos, grups i número de sessions que s’han perdut degut a la falta de professorat.
  • Certificat d’absències del professorat: Donat un dia i un tipus en concret, genera un certificat d’absències.
  • Llistes d’absències del professorat: Genera un informe d’una professora/or, donat un rang de dates.