Gestió de permisos

Aquesta opció permet donar d’alta permisos i autoritzacions de manera col·lectiva. Les dades apareixen en forma de graella.

La pantalla permet llistar tot el personal docent o el personal no docent o, per altra banda, cercar a una persona en concret filtrant per les seves dades personals.

En la columna de l’esquerra apareixen els noms; i a la part superior de la taula apareixen les abreviatures d’aquells permisos que es poden assignar.

Son molts els permisos que poden ser assignats per tant teniu en compte que poden estar amagats. S’ha de moure la barra que hi ha a la part inferior.

Una vegada es marquen les caselles, per desar-ho simplement pitjarem el botó Desa de la part inferior dreta de la graella.

A la part inferior tenim la llegenda dels diferents permisos que es poden assignar.