Qüestionaris: respondre

En aquesta pantalla, la persona que tengui disponible qüestionaris a contestar, podrà fer-ho.

En cas de no tenir cap qüestionari assignat, apareixerà un text tal com “
No hi ha qüestionaris disponibles en aquest moment.”

Per altra banda, si existeix algun qüestionari, apareixerà una graella amb el títol d’aquest i el rang de dates que te disponible per contestar-ho.