Sol·licituds de fisioterapeutes

Amb aquesta opció, podrem sol·licitar els fisioterapeutes pel nostre centre.

CAL SABER

  • S’han de seguir les instruccions per a la sol·licitud.
  • Una vegada amb el vist i plau de l’orientador/a, ja queda en mans de la conselleria. Per tant, si s’ha de modificar o corregir alguna dada, posau-vos en contacte amb el SAD.

Veure llistat de sol·licituds

Per llistar les sol·licituds realitzades, simplement seleccionarem el rang de dates i pitjarem el botó Veure. Podrem filtrar pels camps d’estat.

A la part inferior apareixeran les realitzades a una graella.

Nova sol·licitud

Per a generar una nova sol·licitud simplement pitjarem el botó Nova i complimentarem les dades que se’ns sol·licita.

A la secció de documentació, s’ha de seleccionar del desplegable el tipus de document a pujar, per així etiquetar-ho de forma correcte.

Una vegada ha donat el vist i plau l’orientador/a, passa a mans del director/a. Quan aquest dona el vist i plau, ja queda en mans de la conselleria.