Accés SEDEIB

Per tal que les persones que formen part de l’equip directiu dels centres educatius puguin accedir  a l’aplicatiu SEDEIB, s’han de complir dos requisits:

  • disposar del permís d’accés, que es pot assignar des de l’opció de menú Personal / Gestió de permisos
  • disposar del rol d’accés, que en cas que no es disposi es pot demanar a l’equip de suport a través de l’enviament del següent formulari.