Agrupaments de persones

Introducció

Des de l’opció de menú Centre / Agrupaments de persones es poden gestionar agrupaments de persones relacionades amb el centre.

Els agrupaments es poden fer servir, entre d’altres coses, per enviar circulars a un determinat grup de persones, afegir al quadern del professor els… Llegeix més»

Gestió de qüestionaris

Ja es troba disponible una nova opció al Gestib per a poder crear i gestionar qüestionaris a nivell de centre. Aquesta opció és accessible per el personal administratiu del centre i la trobam dins Centre – Gestió de qüestionari.

Al obrir un qüestionari o crear-ne un… Llegeix més»

Nou procediment per als reinicis de contrasenyes

S’ha modificat el procediment per al reinici de contrasenya dels usuaris d’Educació.

Si es necessita una nova contrasenya per trobar-se en alguna de les situacions següents:

-Oblit de la contrasenya-Contrasenya caducada-Contrasenya bloquejada per raons de seguretat

El procediment a seguir és el següent:

Per reiniciar o restablir les contrasenyes… Llegeix més»

Informació per a la tutoria

Hem creat una nova operativa pels tutors de grups, per tal de facilitar l’accés a informació dels alumnes de cara a una reunió o fer un seguiment dels mateixos.

A aquesta pantalla s’accedeix mitjançant el punt de menú Alumnat –> Informació per a la tutoria.

En aquesta… Llegeix més»

Rúbriques

Al Gestib ja disposau d’un sistema de rúbriques d’avaluació per ser emprades per avaluar l’alumnat. Podeu crear noves rúbriques mitjançant el punt de menú Alumnat –> Avaluació –> Rúbriques del quadern.

Una rúbrica pot tenir conceptes (habilitats o skills en anglès) i nivells. Cada concepte té… Llegeix més»