Sol·licitud d’accés al SEU

Per sol·licitar l’accés al SEU, s’han de descarregar, imprimir, emplenar i signar

  1. Descarregar el formulari de sol·licitud d’accés: enllaç
  2. Descarregar el document de Declaració de coneixement de les normes de seguretat de les aplicacions: enllaç
  3. Seguidament, enviar els formularis a usuaris@educacio.caib.es

Requisits d’accés al gestib

Es descriuen els requisits d’accés al gestib segons el tipus d’usuari i, a més, es descriu un cas molt recurrent en els usuaris de personal docent.

Tipus d’usuari

  1. Personal docent i no docent:
    1. Centre educatiu públic: L’equip directiu del centre, en primer lloc es destinarà a la persona… Llegeix més»

Fitxa Professor

Cerca professor
Filtre de dades
Per localitzar un professor del centre, es poden introduir algunes dades significatives dins l’apartat de filtre de dades, com ara el primer llinatge, el sexe o el document d’identitat, o bé teclejar només les primeres lletres o caràcters, i pitjar el botó… Llegeix més»