Matrícula en línia

Habilitació de prematrícules per matricular-se en línia
Habilitació de prematrícules a partir de configuracions prèvies
Gestió de matrícules en línia
Control de configuració de matrícules en línia
Llista de matrícules en línia