Pagaments APIMA

Aquesta pantalla ens permetrà dur el control del pagament de l’APIMA.

El seu funcionament és molt simple. Seleccionarem l’ensenyament, curs i grup que volem realitzar el control. Ordenarem per Alumna/e o Pare/Mare/Tutor i Cercarem.

A la part inferior ens presentarà una graella amb les persones que formen part de la cerca realitzada i una columna a la dreta per marcar si han pagat.

Per marcar-la hem de seleccionar el botó edita de la part dreta de la pantalla i llavors, una vegada editat, pitjarem el botó Desa.

CAL SABER

  • Per a que apareguin aquí les persones, dins la fitxa de l’alumna/e (Alumnat > Fitxa de l’alumna/e) s’ha d’indicar, a la secció de tutors, pestanya càrrecs que el pare/mare/tutor és membre de l’APIMA.

  • També es pot indicar que és membre de l’APIMA mitjançant Alumnat > Gestió de permisos seleccionar el pare/mare/tutor i marcar la casella M.APIMA