Exportació de dades ABIES

Aquesta acció generarà un fitxer amb la informació de l’alumnat matriculat i el professorat amb destinació vigent el curs actual per poder ser incorporats com a lectors al programa gestor de biblioteques escolars Abies.


Aquest procediment només és d’utilitat per als centres que disposen d’un servidor d’AbiesWeb propi.


Els centres que fan servir la instal·lació centralitzada d’AbiesWeb han d’anar a l’opció de menú ”Alumnat > Comptes d’usuari per a alumnes (Moodle, Wi-Fi, Abies, Redols)” per tal d’obtenir comptes d’usuari per l’alumnat que després es poden sincronitzar amb l’AbiesWeb centralitzat.