Els meus llocs d’interès

Aquesta Eina ens permet configurar una sèrie d’enllaços per tenir-los disponibles des de l’escriptori del Gestib.

Quan accedim al Gestib, el primer que veim és l’escriptori amb les diferents opcions a la part esquerra. A la part inferior dreta tenim la secció Els meus llocs d’interès que ara passam a descriure com podem afegir-hi contingut.

CAL SABER que els enllaços que publiquem a aquesta secció, només els podrem veure nosaltres. Si com a equip directiu volem publicar un enllaç per a que ho pugui veure tothom, ho hem de fer des de Configuració > Escriptori > Llocs d’interès del centre.

Quan accedim a la pantalla, ens mostrarà una graella amb els enllaços prèviament configurats, si existeixen.

Per afegir un de nou, simplement pitjarem el botó Nou lloc, i ens presentarà els camps a emplenar a la part inferior de la pantalla.

  • Nom: Nom descriptiu de l’enllaç. Serà el que es mostrarà.
  • Adreça web: Enllaç de la pàgina que volem desar.
  • Ordre: Posició en la que volem que es mostri.
  • Actiu: si el volem mostrar, o no.
  • Observacions: Comentari intern. Només serà visible des d’aquesta pantalla de configuració.

Una vegada desat, podrem veure el resultat a l’escriptori.