Llocs d’interès del centre

Aquesta pantalla és molt similar a Configuració > Escriptori > Els meus llocs d’interès. Simplement canvia l’àmbit de publicació.

En aquest cas, els enllaços que es publiquin, estaran disponibles per a totes i tots els treballadors del centre.

Es veuran a l’escriptori a la secció de Llocs d’interès del centre.

CAL SABER que la majoria dels enllaços d’aquesta secció han estat configurats per defecte per l’equip de suport del Gestib. Els nous que es vagin afegint, sortiran seguidament dels que ja existeixen.