Estadístiques internes

Aquesta secció permet descarregar els següents tipus de llistats amb estadístiques:

  • Dades alumnat.
  • Dades avaluació.
  • Percentatge per matèria.
  • Qualificacions per Centre procedència.

Per descarregar un d’aquest llistats simplement s’ha de seleccionar les opcions corresponents al Filtre de dades, triar el tipus d’informe estadístic a Llistat, seleccionar Format de document i clicar sobre la icona de la impressora.

Els informes presenten la següent estructura:

  • Dades alumnat
  • Dades avaluació
  • Percentatge per matèria
  • Qualificacions per Centre procedència