Pares / Mares / Tutors

Aquesta pantalla ens permet generar informes a partir de les dades dels pares, mares o tutors legals.

CAL SABER que la informació d’aquest col·lectiu la configurarem dins la secció de Tutors de la fitxa Alumnat > Fitxa de l’alumna/e.

Notificacions de faltes

Podrem generar un informe de les notificacions de faltes enviades a les famílies.

Altres informes

En aquesta secció ens permetrà generar un informe dels pares/mares/tutors que formen part de l’AMIPA.

CAL SABER que aquesta pertinença es configura com a càrrec de tutor, per tant s’ha de configurar dins Alumnat > Fitxa de l’alumna/e a la secció de Tutors, pestanya càrrecs o de forma més àgil dins Alumnat > Gestió de Permisos i marcant als pares, mares o tutors la casella M.APIMA.