Avaluacions

Aquesta pantalla ens permetrà configurar els diferents períodes d’avaluació del centre.

Una vegada donats d’alta aquests períodes es podem modificar o esborrar.

En primer lloc, per crear o modificar, escollirem a la part superior l’ensenyament i curs; seguidament, pitjarem el botó nova avaluació.

Camps a emplenar:

  • Data inici avaluació, Data fi avaluació: Aquestes dates comprenen el temps que dura l’avaluació que estam configurant. Per exemple la 1a l’inici és de setembre fins a desembre.
  • Autorització des de, Autorització fins a: És el període de temps que habilitam per a posar les qualificacions als alumnes amb l’eina Alumnat > Avaluació > Avaluació i en cas de EI i EP Alumnat > Avaluació > Avaluació d’aprenentatge
  • Data reunió: La data en la qual es farà la reunió d’avaluació.
  • Data publicació web, Hora (0-23): Si es configuren aquests camps, el butlletí de notes estarà disponible a la web de famílies a la data/hora que hem configurat.
  • Lloc de la reunió: Camp lliure per indicar on es furà a terme la reunió.