Versió 3.39.0 – 21/10/2021

Personal / Absències del professorat

S’ha afegit la possibilitat d’inserir faltes periòdiques en dies concrets de la setmana. Per exemple: Introduir una absència tots els dimarts del curs de les 14:05 fins a les 15:00.

Alumnat / Fitxa de l’alumne/a

Dins la pestanya Tutors, s’ha modificat el tractament… Llegeix més»

Manteniment de la informació relativa a la pàtria potestat, custòdia i accés al progrés d’aprenentatge de l’alumnat dins el GestIB

Darrera actualització: 24/02/2023
En compliment de la Resolució del conseller d´Educació i Cultura de dia 18 de maig sobre la informació als pares i les mares separats o divorciats en relació al progrés d’aprenentatge i integració socioeducativa dels seus fills (BOIB 80/2005), s’ha afegit dins… Llegeix més»

Versió 3.38.0 – 16/09/2021

Alumnat / Fitxa de l’alumne/a

S’ha afegit la possibilitat d’informar dins la fitxa de l’alumnat si els pares/mares/tutors legals en disposen la custòdia, l’accés al progrés d’aprenentatge i la pàtria potestat de l’alumnat. Més informació aquí.

Versió 3.37.0 – 31/08/2021

Llistes / Horaris (pestanya Horari professorat)

  • S’ha afegit un nou llistat (Consultar coïncidències horàries NO LECTIVES) que permet comparar les hores no lectives del professorat per tal de poder trobar coïncidències entre diferents horaris.

Alumnat / Avaluació / Consell orientador

Versió 3.35.03 – 16/07/2021

Centre / Fitxa del centre / Transport escolar 

  • En aquesta opció de menú s’ha afegit un camp destinat a introduir un telèfon de contacte al que poder trucar en cas d’urgència durant l’ús del servei de transport escolar. Aquest telèfon també apareix als carnets… Llegeix més»

Versió 3.35.00 – 07/07/2021

Famílies / Enviament d’autoritzacions a les famílies 

  • S’ha afegit la possibilitat de que una persona tutora d’un grup pugui gestionar les seves pròpies autoritzacions. Així mateix, podrà visualitzar les creades per la resta de persones.

Centre / Fitxa del centre / Horari general 

Versió 3.34.01 – 11/06/2021

Centre / Fitxa del centre / Reunions 

  • S’ha millorat aquesta opció de menú permetent afegir nous tipus de reunions en funció del càrrec de la persona que les ha d’introduir dins el centre.

Versió 3.34.00 – 09/06/2021

Alumnat / Avaluació / Quadern del professorat 

  • En cas que un docent disposi de destinació activa en un centre, podrà traspassar un quadern a una persona destinada en un centre diferent. La recerca d’aquesta persona s’haurà de realitzar per document d’identitat.
  • S’ha millorat la… Llegeix més»

Versió 3.33.04 – 04/06/2021

Personal / Programació d’aula 

  • S’han afegit al full de càlcul que es pot generar a partir d’una programació d’aula, aquelles sessions programades que no inclouen activitats associades.