Alumnat

En aquesta opció es concentra tota la informació personal, familiar i mèdica, així com altres informacions d’interès de l’alumna/e.

Fitxa de l’alumna/e
Matrícula
Matrícula en línia
Activitats
Avaluació
Comptes d’usuari per a alumnes (Moodle, Wi-Fi, Abies, Redols)
Consulta canvis del SAD
Control d’assistència
Forcet 2.0
Gestió de NESE de nous alumnes
Gestió de pagaments APIMA
Gestió de permisos
Importació de fotografies de l’alumnat
Importació/exportació per a SGD
Informació per a la tutoria
Sancions de l’alumnat
Sol·licitud de llibres d’escolaritat/hist. acadèmic
Sol·licitud PISE/ALTER
Usuaris de transport escolar
Valoració d’alumne