Relació de les novetats més notòries del Gestib.

Versió 3.37.0 – 31/08/2021

Llistes / Horaris (pestanya Horari professorat)

 • S’ha afegit un nou llistat (Consultar coïncidències horàries NO LECTIVES) que permet comparar les hores no lectives del professorat per tal de poder trobar coïncidències entre diferents horaris.

Alumnat / Avaluació / Consell orientador

Versió 3.35.03 – 16/07/2021

Centre / Fitxa del centre / Transport escolar 

 • En aquesta opció de menú s’ha afegit un camp destinat a introduir un telèfon de contacte al que poder trucar en cas d’urgència durant l’ús del servei de transport escolar. Aquest telèfon també apareix als carnets… Llegeix més»

Versió 3.35.00 – 07/07/2021

Famílies / Enviament d’autoritzacions a les famílies 

 • S’ha afegit la possibilitat de que una persona tutora d’un grup pugui gestionar les seves pròpies autoritzacions. Així mateix, podrà visualitzar les creades per la resta de persones.

Centre / Fitxa del centre / Horari general 

Versió 3.34.01 – 11/06/2021

Centre / Fitxa del centre / Reunions 

 • S’ha millorat aquesta opció de menú permetent afegir nous tipus de reunions en funció del càrrec de la persona que les ha d’introduir dins el centre.

Versió 3.34.00 – 09/06/2021

Alumnat / Avaluació / Quadern del professorat 

 • En cas que un docent disposi de destinació activa en un centre, podrà traspassar un quadern a una persona destinada en un centre diferent. La recerca d’aquesta persona s’haurà de realitzar per document d’identitat.
 • S’ha millorat la… Llegeix més»

Versió 3.33.04 – 04/06/2021

Personal / Programació d’aula 

 • S’han afegit al full de càlcul que es pot generar a partir d’una programació d’aula, aquelles sessions programades que no inclouen activitats associades.

Versió 3.33.03 – 01/06/2021

Personal / Destinacions professors

 • S’ha afegit una columna amb el cos de la plaça que ocupa la destinació.

Llistes / Faltes i sancions de l’alumnat / Sancions

 • Al llistat de “Punts perduts al carnet de l’alumnat” s’ha afegit la informació sobre els punts totals del carnet… Llegeix més»

Versió 3.33.02 – 24/05/2021

Alumnat / Activitats

 • Dins el calendari d’activitats es permet arrossegar una activitat a una franja horària diferent.
 • Es permet editar (modificar) la informació d’una activitat desada prèviament.

Versió 3.33.01 – 18/05/2021

Personal / Presa de possessió 

 • En cas que la incorporació d’una persona que ha de començar en un centre sigui distinta a la prevista, no s’haurà d’escriure el motiu com fins ara, sinó que s’haurà de seleccionar el que correspongui d’un llistat de… Llegeix més»